Projektowanie i Budownictwo Kontakt EN Firma od roku 2005 zajmuje się w szczególności komputerowymi analizami wspomagającymi projektowanie konstrukcji inżynierskich. Ostatnie lata to również projektowanie koncepcyjne rozwiązań dla elementów konstrukcji nietypowych podatnych na dynamiczne obciążenia wyjątkowe. Obliczenia analityczne oraz metoda elementów skończonych są prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania MES Abaqus Standard/Explicit oraz autorskich kodów komputerowych. Wieloletnie doświadczenie w analizie i opiniowaniu przedstawionych zagadnień dynamicznych pozwala na skuteczną ocenę bezpieczeństwa konstrukcji, ludzi oraz weryfikację występowania obciążeń nietypowych wraz z minimalizacją ich skutków. Konsulting i Opiniowanie przygotowanie modeli komputerowych do obliczeń MES projektowanie i analiza algorytmów do prowadzenia obliczeń komputerowych przygotowanie geometrii przestrzennych z wykorzystaniem mobilnych technik pomiarowych analiza zaprojektowanych rozwiązań konstrukcyjnych w celu ich optymalizacji projektowanie rozwiązań ochronnych dla elewacji zewnętrznych oraz rozwiązań wzmocnień elementów konstrukcyjnych weryfikacja w warunkach rzeczywistych wybranych elementów poddanych ekstremalnym obciążeniom dynamicznym i impulsowym generalne wykonawstwo nietypowych rozwiązań w budownictwie Kontakt Phobos Construction Analysis Ul. Szydłowska 3/28 60-651 Poznań piotr.sielicki@phobos-ca.com Copyright © 2021 Phobos Construction Analysis Realizacje Konsulting i Opiniowanie Projektowanie i Budownictwo Realizacje